KVALITĀTES POLITIKA

       SIA „Sadzīves pakalpojumi” mērķis ir būt vadošajiem uz korporatīvo klientu apkalpošanu orientētiem veļas mazgāšanas un nomas pakalpojuma sniedzējiem Baltijā, piedāvājot vislabāko kvalitāti ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Mērķa nodrošināšanai būtiskākās SIA „Sadzīves pakalpojumi darbības un kvalitātes vadības prioritātes ir:

  • Modernu un kvalitatīvu tehnoloģisko risinājumu izmantošana, sekošana līdzi tendencēm nozarē un jauninājumu ieviešana, lai uzņēmums kvalitātes ziņā spētu piedāvāt visaugstvērtīgāko kvalitāti veļas apstrādes procesos ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas.
  • Sadarbība ar veļas mazgāšanas ķīmijas piegādātājiem, kas spēj nodrošināt augstākā līmeņa veļas mazgāšanas līdzekļus, kas atbilst visām noteiktajām prasībām un ļauj ilgstoši saglabāt veļas sākotnējo kvalitāti.
  • Sadarbība ar kvalitatīviem tekstilizstrādājumu piegādātājiem, lai piedāvātu mūsu klientiem augstas kvalitātes tekstilizstrādājumus nomas pakalpojumu sniegšanai.
  • Profesionālu un kvalificētu darbinieku nodrošināšana, iekšējo un ārējo apmācību organizēšana darbiniekiem, nepārtraukti pilnveidojot viņu zināšanas un kompetenci.
  • Esošās vadības sistēmas, ikdienas darba kārtības un procesu analizēšana, novērtēšana un pilnveidošana.

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠUMA POLITIKA

        SIA „Sadzīves pakalpojumi” sniedzot tekstilizstrādājumu mazgāšanas, tīrīšanas un nomas pakalpojumus savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās pastāvīgi uzlabo un pilnveido arodveselības un darba drošuma sistēmu, ievērojot LR darba aizsardzības likumdošanas un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās arodveselības un darba drošuma prasības.

     Mūsu sniegtie pakalpojumi var ietekmēt pastāvīgo darbinieku veselību un drošību. Darbinieki ir ieinteresēti mūsu uzņēmuma drošā funkcionēšanā. Mums jāveido darba vide, kas novērš darba traumu un nelaimes gadījumu iespējamību darba vietā, lai to sasniegtu, uzņēmums veic atbilstošu risku novērtēšanu.

       Realizējot plānus mērķu sasniegšanā, ir svarīga visa uzņēmuma personāla iesaiste mērķu izpildes procesā. Uzņēmuma vadībai ir jāpieliek visus spēkus tam, lai visi darbinieki izprastu uzņēmuma politiku arodveselības un darba drošuma jomā.

     Uzņēmums sniedz saviem darbiniekiem, partneriem, pašvaldību un Valsts kontroles iestādēm visu nepieciešamo informāciju par arodveselības un darba drošuma sistēmā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī nepārtraukti seko līdzi aktualitātēm Valsts likumdošanā un citos normatīvajos dokumentos.

VIDES POLITIKA

SIA „Sadzīves pakalpojumi” sniedzot tekstilizstrādājumu mazgāšanas, tīrīšanas un nomas pakalpojumus savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās samazina negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, ievērojot LR vides likumdošanas un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās vides prasības.

Mēs apņemamies:

  1. Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību.
  2. Izvirzīt un pārskatīt vides mērķus un uzdevumus, kuri vērsti uz enerģijas un dabas resursu saglabāšanu un atkritumu daudzumu samazināšanu, kā arī atkritumu šķirošanu iespēju robežās.
  3. Veidot personāla vides apziņu katrā darba vietā un visos līmeņos.
  4. Darīt zināmu mūsu darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem mūsu vides politiku, kā arī informēt sabiedrību un citas ieinteresētās puses par mūsu aktivitātēm vides jomā (ar savas mājas lapas palīdzību)
  5. Nepārtraukti pilnveidot un uzlabot savu sniegumu vides jomā.


Par mums     Politika     Vakances     Mūsu klienti     Blogs     Galerija     Tālr.: +371 67226611     E-pasts: lindo@lindogrupa.lv

 . />