“Lindo grupas” tradīcijām bagātā vēsture aizsākās pirms 40 gadiem – tālajā 1979.gadā, kad sāka darboties ražošanas apvienība “Vilnis”, piedāvājot savus pakalpojumus sešos veļas mazgāšanas cehos un 53 pieņemšanas punktos.

Uzņēmums “Lindo grupa” par savu misiju uzskata būt vadošajiem, uz korporatīvo klientu apkalpošanu orientētiem veļas mazgāšanas un nomas pakalpojuma sniedzējiem Baltijā, piedāvājot vislabāko kvalitāti un mūsdienīgas tehnoloģijas.

“Mūsu vīzija ir nodrošināt korporatīvos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem, nevainojamu apkalpošanas kultūru un konkurētspējīgu cenu tekstilizstrādājumu mazgāšanā un nomā,” uzsver uzņēmuma vadītājs.

1979.gadā Daugavpils ielā 62/66 tika izveidota paraugmazgātava ar savam laikam modernākajām tehnoloģijām un aprīkojumu. Savukārt SIA “Sadzīves pakalpojumi” 1991.gadā dibinātais ražošanas apvienības “Vilnis” pēctecis vairāk nekā 25 darbības gadu laikā ir saglabājis labākās veļas mazgāšanas tradīcijas, turpinot priekšgājēja iesākto un cenšoties rādīt paraugu citiem šīs industrijas dalībniekiem.

Apvienojoties diviem uzņēmumiem ar 100 procentiem Latvijas pamatkapitāla, tika radīts jauns zīmols – “Lindo grupa”, un kopš 2007. gada visi grupas uzņēmumi un pakalpojumu sniegšanas vietas darbojas ar šo zīmolu.

Sākot ar 2006.gadu, uzņēmuma ražošanas modernizācijā ieguldītas vairāk nekā 3 milj. EUR lielas investīcijas. Pirmajā kārtā tika uzstādīta pasaulē vadošās firmas “Jensen-Senking” plūsmas tipa mazgāšanas un automātiskās gludināšanas līnija ar augstu ražīgumu un kvalitāti. Lai īstenotu otru modernizācijas kārtu, tika piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums un modernizētas tehnoloģijas. Tāpat otrajā kārtā tika uzstādītas papildus plūsmas tipa mazgāšanas un gludināšanas līnijas. Savukārt trešajā rekonstrukcijas kārtā tika nomainītas atlikušās iekārtas, un nu šis process ir pilnībā pabeigts.

Pašlaik “Lindo grupas” tehnoloģiskais aprīkojums ir līdzvērtīgs šīs nozares uzņēmumu līderiem Eiropā.

Grupas uzņēmumos strādā vairāk nekā 190 darbinieki, kuri ik dienu izmazgā teju 20 tonnu veļas un iztīra 4500 apģērba gabalus.

“Sadzīves pakalpojumi ir izstrādājusi, dokumentējusi, ieviesusi un uztur integrēto vadības sistēmu saskaņā ar standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2019 un LR normatīvajiem aktiem, kas kalpo kā pamats tam, lai uzņēmums spētu veiksmīgi apmierināt mūsu klientu un ieinteresēto pušu vēlmes un vajadzības, rūpētos par apkārtējo vidi un nodrošinātu darbiniekiem drošu darba vidi.”


ISO 14001:2015;      ISO 45001:2018     ISO 9001:2015

/>